SMK

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2017 Systemu Monitorowania Kształcenia, prosimy o zakładanie kont w systemie i wypełnianie WNIOSKÓW O MODYFIKACJĘ UPRAWNIEŃ.

Wnioski należy wypełnić elektronicznie (logując się w systemie SMK).

Wnioski można składać na dwa sposoby:

elektronicznie – podpisując się podpisem elektronicznym/kwalifikowanym poprzez e-puap (nie ma obowiązku osobistego składania wniosku w Izbie Pielęgniarek),

osobiście w biurze OIPIP w Rzeszowie, ul. Rymanowska 3 – wybierając „złóż wniosek papierowy” (obowiązek osobistego składania wniosku w Izbie Pielęgniarek).

Nie ma możliwości przesyłania pocztą WNIOSKÓW O MODYFIKACJĘ UPRAWNIEŃ ani składania ich w imieniu osób drugich.

Prosimy o kompletne wypełnianie WNIOSKÓW O MODYFIKACJĘ UPRAWNIEŃ – wpisywać każdy posiadany kurs dokształcający, specjalistyczny, kwalifikacyjny oraz posiadaną specjalizację. Prosimy też o dołączanie do wniosków kserokopii zaświadczeń dotyczących kształcenia podyplomowego (posiadanych kursów, specjalizacji)  oraz dyplomów ukończenia studiów.

 

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) jest systemem teleinformatycznym tworzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jego zadaniami są:

  • gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
  • monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;
  • monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych;
  • wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych;
  • wsparcie przygotowania i realizacji umów, o których mowa w art. 16j ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach modułu System Informatyczny Rezydentur.

Poza tym w przypadku pielęgniarek i położnych przetwarzane są w nim dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 67, art. 71-74, art. 76-79 i art. 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

INFOLINIA TECHNICZNA CSIOZ – ws. SMK

tel. 19 457 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00)

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Instrukcja dla Pielęgniarek
i Położnych

OIPiP w Rzeszowie

Jeśli masz do nas pytania to napisz

Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe

Napisz do nas

OIPiP Rzeszów

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.