Opinie

Konsultanci - Opinie

Opinia Konsultanta Krajowego ds. pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego w spawie dotyczącej wykonania szczepień przez położne

Opinia w sprawie kompetencji położnej do wykonania badania elektrokardiograficznego i badania słuchu u noworodka

Opinia w sprawie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania świadczeń pielęgniarskich, które są obciążone wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań zagrażających życiu pacjenta

Opinia Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie metod ogrzewania noworodka w oddziałach noworodkowych

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie nakazywania pielęgniarkom dyżurującym na bloku operacyjnym w godzinach od 19.00 do 7.00 pomocy w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej w oddziale dziecięcym w czasie, gdy nie są wykonywane zabiegi operacyjne

Opinia w sprawie obsady pielęgniarskiej w oddziałach dziecięcych pracujących w trybie całodobowym

Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 22.01.2011 r. w sprawie pobierania u dzieci materiału do badań laboratoryjnych

Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 06.12.2010 r. w sprawie podawania antybiotyków z dodatkiem leków miejscowo znieczulających drogą domięśniową u dzieci

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie podawania DEBECYLINY dzieciom do 18 r.ż. w warunkach ambulatoryjnych

Opinia Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa dr n. biol. Grażyny Kruk- Kupiec w sprawie podawania leków

Komunikat do fachowych pracowników opieki zdrowotnej dotyczący produktu leczniczego „BIOSTYMINA” (Aloearborescensextractum) w związku z wykreśleniem drogi podania w formie iniekcji (domięśniowej i podskórnej) oraz modyfikacją zapisu wskazań i przeciwwskazań

Opinia w sprawie podawania, przez pielęgniarki rodzinne w domu pacjenta, leku Biodacyna

Opinia Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne leków drogą dożylną (w tym wlewów kroplowych) oraz leków podawanych w iniekcjach domięśniowych (np. żelaza, antybiotyków) mogących wywołać niepożądane reakcje, stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów

Opinia w sprawie podawania, przez pielęgniarki rodzinne w domu pacjenta, leku Zinacef

Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 10.01.2011 r. w sprawie postępowania pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Opinia w sprawie rozpuszczania i przygotowywania leków w oddziałach szpitalnych przez pielęgniarki

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie ryzyka przenoszenia zakażeń przez personel medyczny noszący sztuczne paznokcie tzw. tipsy w pracy w kontakcie z pacjentem

Opinia w sprawie wykonywania przez pielęgniarki/położne w ramach swoich obowiązków czynności nie należących do kompetencji zawodowej pielęgniarki

Opinia w.s zakładania opatrunków gipsowych

Opinia z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zapewnienia ciągłości opieki nad uczniami

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dotyczące cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzn przez pielęgniarki rodzinne

Stanowisko w.s używania rękawic ochronnych do wykonywania iniekcji

Stanowisko w sprawie kształcenia do zawodu położnej

Stanowisko w sprawie kwalifikacji i kompetencji osób do zajmowania stanowisk w pionie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem

Odpowiedź Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne wlewów kroplowych i leków drogą dożylną w warunkach domowych

Stanowisko w sprawie rodzajów oddziałów szpitalnych na których powinna pracować położna

Sporządzanie leków cytostatycznych w myśl Prawa Farmaceutycznego z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 126 poz. 1381) jest usługą farmaceutyczną i powinna być wykonana przez farmaceutów

Dotyczy: stanowiska w sprawie zlecania przez lekarzy rodzinnych do wykonania w domu, wstrzyknięć dożylnych bądź domięśniowych antybiotyków – u dzieci do 3 miesiąca życia

Zalecenia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego dotyczące redukcji ryzyka rozwoju zakażenia miejsca operowanego

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH PROJEKT BEZPIECZNEJ PRAKTYKI MEDYCZNEJ

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie prowadzenia profilaktyki odleżyn u pacjentów hospitalizowanych

Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w/s sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w oddziałach i szpitalach pediatrycznych

Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych dotyczące zakresu podstawowych świadczeń w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej

OIPiP w Rzeszowie

Jeśli masz do nas pytania to napisz

Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe

Napisz do nas

OIPiP Rzeszów

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.