Opinie prawne

Opinie prawne

Opinia prawna dot.
wypełniania karty uodpornienia


Opinia prawna dot. nierównego traktowania pielęgniarek i położnych w zakresie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego za pracę.

Opinia prawna dot. przekazywania karty uodpornienia.

Opinia Prawna dotycząca podawania
leku Zypadhera

Opinia Prawna Na Temat Przetwarzania Przez Okręgową Izbę Pielęgniarek I Położnych W Rzeszowie Danych Zawartych W Oświadczeniu Składanym W Oparciu O Art. 47 Ust. 3 Ustawy O Zapobieganiu Oraz Zwalczaniu Zakażeń I Chorób Zakaźnych U Ludzi

Opinia prawna dotycząca przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych.

Opinia prawna na temat uprawnienia do wykonywania i interpretacji badań KTG przez położną

Opinia prawna w przedmiocie podstaw do zwrotu składki należnej w związku z przynależnością do samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych

Opinia prawna w przedmiocie uprawnień położnej środowiskowo – rodzinnej

Opinia prawna w przedmiocie uprawnienia pielęgniarki i położnej do wystawiania recept na leki

Opinia prawna dotycząca zlecenia polegającego na obowiązku liczenia sprzętu jednorazowego użytku

Opinia prawna na temat obowiązków pracodawcy w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek

Opinia prawna w sprawie podawania przez pielęgniarki SOR środków kontrastowych

Opinia prawna w zakresie możliwości zatrudniania położnej w gabinecie POZ

Opinia prawna na temat obowiązku informacyjnego podmiotu leczniczego wobec samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych

Opinia prawna w sprawie możliwości udzielania informacji o stanie zdrowia mieszkańca DPS przez telefon

Opinia prawna w przedmiocie różnicowania wynagrodzeń pracowników w tej samej grupie zawodowej

Opinia prawna w sprawie możliwości wystąpienia przez dyrektora domu pomocy społecznej z wnioskiem o przeprowadzenie badania psychiatrycznego mieszkańca

Opina prawna na temat uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w stacji sanitarno – epidemiologicznej

Opinia prawna dotycząca polecenia dyrektora podmiotu leczniczego pracy pielęgniarek bloku pielęgnacyjnego

Opinia prawna na temat wysokości składki należnej od pielęgniarki – emerytki zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej

Opinia prawna w przedmiocie wykonywania przez położne szczepień ochronnych u niemowląt i dzieci starszych

Opinia prawna na temat uprawnienia dodatkowego wynagrodzenia dla tzw. pielęgniarek współpracujących

Opinia w sprawie możliwości prowadzenia indywidualnych praktyk pielęgniarskich w zakładach opieki zdrowotnej

Opinia prawna w sprawie czasu pracy pielęgniarki

Opinia prawna na temat skutków przekształcenia indywidualnej praktyki w zakresie deklaracji pacjentów

Opinia w sprawie prawa wykonywania zawodu uzyskanego przez absolwentki liceów medycznych po 2010 r.

Opinia w sprawie wymiany” prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Opinia Prawna w sprawie przedkładania w okręgowej izbie odpisu dyplomu ukończenia szkoły pielęgniarskiej

Opinia nt. możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim Unii Euro

Wykaz aktów wykonawczych – stan prawny na 29 grudnia 2009 r

OIPiP w Rzeszowie

Jeśli masz do nas pytania to napisz

Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe

Napisz do nas

OIPiP Rzeszów

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.