CMKP zamiast CKPPiP, czyli zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Koniec Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Jego kompetencje przejmie Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, do którego ma zostać włączone CKPPiP. Tak przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, który trafił już do Kancelarii Rady Ministrów.

CMKP odpowiada za kształcenie podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia. „Przedmiotowy projekt ustawy ma na celu przeniesienie zadań związanych z kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych z CKPPiP do CMKP. Dzięki temu zostanie zapewniony równy dostęp do osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także będzie możliwa integracja przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych, co przyczyni się do wymiany doświadczeń między tymi zawodami, a także pozytywnie wpłynie na jakość realizowanych świadczeń zdrowotnych” – czytamy w komentarzu do projektu ustawy na stronie Kancelarii Rady Ministrów.

Jak argumentuje Ministerstwo Zdrowia, zmiana ma umożliwić grupie zawodowej pielęgniarek i położnych łatwiejszy dostęp do prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej oraz uczestnictwa w inicjowaniu i wspólnym prowadzeniu badań naukowych. Chodzi też o ujednolicenie procesu związanego z przeprowadzeniem egzaminu państwowego, co pozwoli na wypracowanie jednolitych, jasnych kryteriów egzaminowania dla wszystkich zawodów medycznych.

Projekt ustawy zakłada przekazanie zadań związanych z organizacją egzaminów do Centrum Egzaminów Medycznych (CEM), a także skoordynowanie procedury przeprowadzenia egzaminów państwowych osób wykonujących zawody medyczne przez wypracowanie jednolitych przepisów o państwowych egzaminach medycznych. Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, na zasadność połączenia CKPPiP i CMKP wskazała również Najwyższa Izba Kontroli, powołując się na wyniki kontroli pn. „Zasoby kadry medycznej w systemie ochrony zdrowia”.

„Istotą planowanych rozwiązań jest także podniesienie jakości kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych poprzez wprowadzenie akredytacji rektora CMKP na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych. W przypadku pozostałych form kształcenia proponowane rozwiązania pozwolą organowi rejestrowemu (Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych) – już na etapie udzielania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, weryfikować, posiadanie przez organizatora kształcenia m.in. bazy dydaktycznej do realizacji staży określonych w programie kształcenia” – czytamy w omówieniu projektu ustawy.
Termin przyjęcia projektu przez RM planowany jest na II kwartał 2024 r.
Żródło: gov.pl

Ministerstwo Zdrowia, kształcenie pielęgniarek i położnych
Fot. freepik.com

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.