Diagnostic Nurse – aplikacja mobilna do oceny stanu klinicznego pacjenta

W Google Play można już pobrać za darmo aplikację mobilną Diagnostic Nurse. To narzędzie edukacyjne dedykowane pielęgniarkom i studentom pielęgniarstwa, którego głównym celem jest wspomaganie użytkowników w ocenie klinicznej pacjentów. Użytkownik aplikacji otrzymuje mobilny dostęp do 241 skal i kwestionariuszy oceny podzielonych na 21 sekcji, według układów w organizmie człowieka lub niektórych najczęstszych problemów, z jakimi spotyka się pielęgniarka w swojej praktyce. DiagNurse wyposażona jest w trzy główne zakładki, które jednocześnie odzwierciedlają jej funkcjonalności:

  • narzędzia oceny stanu pacjenta – umożliwiają kalkulację i pomiar oceny stanu pacjenta z listy dostępnych skal, testów diagnostycznych i standaryzowanych narzędzi pomiaru klinicznego;
  • lista pacjentów – pozwala stworzyć i wyświetlić listę pacjentów, dodawać lub usuwać badania do wybranych z listy pacjentów, przeglądać rejestr zrealizowanych badań oraz dodawać kolejne badania dla wybranego pacjenta;
  • A-Z przewodnik – umożliwia dostęp do opisu i szczegółowych informacji dotyczących użytych w aplikacji skal, testów diagnostycznych oraz standaryzowanych narzędzi pomiaru klinicznego z odniesieniami do literatury.

Aplikacja mobilna DiagNurse została przygotowana przez opiekunów i studentów działających w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

aplikacja diagnostic nurse

aplikacja diagnostic nurse 2

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.