Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na temat szkoleń online

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przypomina, że w obecnym stanie prawnym, prowadzenie zajęć za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, za przedstawionymi poniżej wyjątkami, nie jest dopuszczone.

Kształcenie z wykorzystaniem powyższych metod, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia z dnia 4 grudnia 2023r., mogłoby się odbywać wyłącznie dla kształcenia teoretycznego (wykłady), jeśli zostało przewidziane w programie danego szkolenia/ kursu. Aktualnie tylko dwa, z obowiązujących programów kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych, przewidują kształcenie e-learning, w ściśle określonym wymiarze tj.:

  • kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Część I i Część II;
  • kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek.

Ewentualne zmiany w przedmiotowym zakresie będą dopiero procedowane.

W związku z powyższym organizatorzy kształcenia, proponujący lub realizujący szkolenia/kursy z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, za powyższymi wyjątkami, wprowadzają w błąd pielęgniarki, położne, zainteresowane kształceniem lub w nim uczestniczące, jednocześnie naruszając obowiązujące regulacje prawne, w obszarze kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.