Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ prowadzi studia podyplomowe „Epidemiologia i kontrola zakażeń. Dochodzenie Epidemiologiczne”.

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi w roku akademickim 2024/2025 studia podyplomowe „Epidemiologia i kontrola zakażeń. Dochodzenie Epidemiologiczne”. To jedyne studia podyplomowe w Polsce kształcące specjalistów w zakresie prowadzenia dochodzeń epidemiologicznych, profilaktyki i kontroli zakażeń, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń związanych z opieką zdrowotną oraz nadzoru nad drobnoustrojami wysokolekoopornymi. Studia realizowane są pod patronatem Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych. Szczegóły: http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/epidemiologia-i-kontrola-zakazen-dochodzenie-epidemiologiczne/

Studia podyplomowe Epidemiologia i kontrola zakażeń. Dochodzenie epidemiologiczne 24-25

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.