Pielęgniarki mają zyskać nowe uprawnienia do samodzielnego podawania leków i wykonywania badań

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 12 marca projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Pielęgniarki pracujące w systemie ratownictwa medycznego zyskają następujące uprawnienia:

  • wykonywanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu oraz podawanie leków drogą doszpikową (warunkiem jest ukończenie kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego lub posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu);
  • pobieranie materiału z górnych dróg oddechowych od pacjenta oraz wykonywanie testów antygenowych na obecność wirusów;
  • wykonywanie badania USG według protokołów ratunkowych, pod warunkiem ukończenia kursu z USG w ratownictwie medycznym, certyfikowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
  • podawanie Noradrenalinum – leku stosowanego w przywracaniu ciśnienia tętniczego krwi w przypadku ostrego niedociśnienia tętniczego;
  • podawanie Prasugrel – leku przeciwpłytkowego nowej generacji podawany w ostrych zespołach wieńcowych jako przygotowanie do angioplastyki (po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG);
  • podawanie Tranexamic acid – leku o działaniu przeciwkrwotocznym, niezbędnego do leczenia krwotoków spowodowanych uogólnioną lub miejscową fibrynolizą.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, wprowadzone zmiany umożliwią pielęgniarkom systemu ratownictwa medycznego uzyskanie równorzędnych uprawnień z ratownikami medycznymi w zakresie realizacji medycznych czynności ratunkowych.

Pielęgniarki i położne, nowe uprawnienia
Fot. freepik.com

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.