Składki członkowskie i opłaty obowiązujące w 2024 roku

Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska poinformowała przewodniczących okręgowych rad pielęgniarek i położnych o wysokości składek członkowskich i opłat, które obowiązują w 2024 roku:

  • składka członkowska dla pielęgniarek/położnych prowadzących indywidualne lub grupowe praktyki zawodowe wynosi 58,26 zł miesięcznie,
  • opłata za wpis do rejestru pielęgniarki zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej wynosi 149,00 zł,
  • opłata za zmianę wpisu w rejestrze wynosi 74,50 zł,
  • opłata za wniosek o wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wynosi 447,00 zł,
  • za wydanie zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów UE trzeba zapłacić w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. – 127.26 zł, a w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. – 129 zł.

Sposób wyliczenia ww. kwot przedstawiony jest w dokumencie podpisanym przez Mariolę Łodzińską: informacja.składki.i.opłaty.2024

Przypominamy, że pielęgniarki/położne z terenu działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie przekazują składki na rachunek OIPiP w Rzeszowie:
Santander Bank Polska S.A.: 03 1500 1100 1211 0005 5678 0000
1. poprzez dział finansowy swojego pracodawcy
2. bezpośrednio na konto OIPIP w Rzeszowie (w tytule prosimy podać imię i nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu oraz okres, za jaki jest wnoszona opłata).

Pielęgniarki i położne opłacające składkę

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.